Вітаю Вас на своєму блозі! Буду рада, якщо Ви знайдете для себе цікаву та корисну інформацію!

Плани характеристик географічних обєктів

1. План характеристики гірської системи

1) Географічне положення (на якому материку, у якій його частині розташовані, між якими градусами широти та довготи). Положення відносно інших географічних об'єктів (річок, рівнин, морів, океанів).
2) Напрям гірської системи.
3) Протяжність довготи або широти в градусах та в кілометрах.
4) Переважаючі висоти.
5) Найбільша абсолютна висота (назва вершини, її координати, у якій частині гір знаходиться).
6) Витоки яких річок розташовані в горах.
7) Наявніть озер, льодовиків.

2. План характеристики рівнини


1) Географічне положення (на якому материку, у якій його частині розташована). Положення відносно інших географічних об'єктів (гір, річок, морів, океанів).
2) Найбільша протяжність з півночі на південь та із заходу на схід у градусах і кілометрах.
3) Абсолютна висота.
4) Які річки перетинають рівнину?
5) Визначіть за річками у яку сторону нахилена рівнина.
6) Які озера на ній знаходяться?
7) Чи є на рівнині болота, піски?

3. План характеристики річки

1) Місце знаходження ріічки( на якому материку, у якій країні (і в якій їхній частині)тече.
2) Витік (де розташований, його абсолютна висота).
3) Характер течії.
4) Притоки (праві, ліві).
5) Річкова система і басейн.
6) Гирло.
7) Господарська оцінка і використання.
8) Екологічні проблеми.


4. План опису мінералів та гірських порід

1) Назва.
2) З яких мінералів складаються.
3) Колір.
4) Твердість.
5) Блиск.
6) Походження.
7) Місце видобування.

5. План характеристики озера

1) Місцезнаходження (материк, його частина, країна).
2) Які форми рельєфу його оточують?
3) Форма та розміри.
4) Глибина.
5) Походження озерної улоговини.
6) Характер берегів (гористі, рівнинні).
7) Які річки впадають в озеро, які витікають з нього?
8) Солоність озера.
9) Господарське використання.
10) Екологічні проблеми.

6. План характеристики клімату

1) Чинники кліматотворення:
     а) сонячна радіація
     б) циркуляція атмосфери
     в) підстилаюча поверхня
2) Елементи клімату:
     а) температура повітря
     б) атмосферні опади
     в) зволоженість
     г) вітровий режим.
3) Сезонні особливості клімату.
4) Несприятливі (стихійні) погодно-кліматичні явища.
5) Кліматичні ресурси.
6) Кліматичне й агрокліматичне районування.
7) Зміни клімату.

7. План характеристики водоймища

1) Назва.
2) Місце знаходження.
3) Рельєф.
4) Характеристика берегів.
5) Берегова рослинність.
6) Характер течії.
7) Рослинний і тваринний світ.
8) Господарське використання.

8. План характеристики океанічної западини

1) У якому океані розташована?
2) У якій його частині?
3) У якому напрямку простягнулася?
4) На скільки кілометрів?
5) Яка її найбільша глибина?

9. План характеристики моря

1) Географічне положення (відносно екватора, полюсів, частиною якого океану є, внутрішнє чи окраїнне, береги яких материків омиває).
2) Розміри та обриси. Острови, затоки, протоки.
3) Найбільша та середні глибини.
4) Рельєф дна.
5) Температура та солоність вод.
6) Рух води (течії, припливи, відпливи).
7) Органічний світ. Природні ресурси. Господарське використання.

10. План характеристики географічного 
положення материка

1) Розміри материка.
2) Положення материка відносно:
     а) екватора
     б) початкового меридіана
     в) інших материків
     г) океанів
3) Карйні точки материка.
4) Характеристика берегової лінії материка.
5) Розташування материка відносно теплових поясів.
6) Якими течіями омивається материк.

11. План вивчення материка

1) Фізико-географічне положення.
2) Дослідження та освоєння.
3) Основні форми рельєфу. Їх розміщення, зв'язок із будовою земної кори. Корисні копалини, їх розміщення.
4) Клімат. Загальна характеристика. Кліматичні пояси і типи клімату.
5) Внутрішні води.
6) Природні зони.
7) Природні країни.
8) Населення.
9) Господарство країн, його головні напрямки. Промисловість, сільське господарство.
10) Транспорт та міжнародні зв'язки.
11) Окремі країни.


12. План характеристики клімату материка

1) В яких теплових поясах знаходиться материк.
2) Кліматичні пояси.
3) Загальні риси клімату (розподіл опадів, температури січня, липня, пануючі вітри).

13. План характеристики рельєфу материка

1) Переважаюча форма рельєфу.
2) Найбільша абсолютна висота.
3) Основні тектонічні структури і форми рельєфу, які їм вілповідають.

14. Природні зони материка

1) Які природні зони розташовані на материку, чим пояснюється наявність цих зон?
2) Особливості розташування зон. Як проводять їхні кордони (щодо паралелей, ізотерм, кордонів кліматичних поясів).
3) Для кожної зони:
     а) які типи рослинного покриву розповсюджені;
     б) якими кліматичними особливостями - температура, опади, їх розподіл протягом року 0 пояснюється переважання саме такого рослинного покриву, характерні рослини;
     в) які типи грунтів відповідають даному типу рослинності, які особливості клімату сприяють утворенню такого типу грунтів;
     г) особливості органічного світу материка, пов'язані з історією його розвитку та географічним положенням (близькість або ізольованість) стосовно інших материків;
     д) особливості тваринного світу;
     е) господарська діяльність населення;
     є) природоохоронні об'єкти.


15. План характеристики внутрішніх вод материка

1) Загальна оцінка внутрішніх вод материка.
2) Рівномірність розподілу поверхневих вод на території материка.
3) До басейнів яких океанів належать річки материка.
4) Коротка характеристика річок кожного басейну:
     а) найбільша річка;
     б) режим живлення;
     в) характер течії.
5) Найбільші озера материка.
6) Походження озерних улоговин.
7) Наявність на материку областей сучасного зледеніння.
8) Загальна характеристика підземних вод.

16. План характеристики населення і політичної карти материка

1) Особливості розміщення населення (території  з найбільшщою та найменшою густотою населення).
2) Найбільші міста.
3) Народи, які проживають на материку.
4) Расовий склад населення.
5) Основні мови.
6) Переважаючі релігії.
7) Політична карта:
     а) особливості;
     б) найбільші за площею держави;
     в) найбільш розвинуті в господарському відношенні країни.


17. Комплексна характеристика території

1) Географічне положення.
2) Рельєф. Основні форми рельєфу, їх розташування, зв'язок із будовою земної кори.
3) Клімат. Середні температури січня, липня. Середньорічна кількість опадів. Розподіл опадів за сезонами.
4) Внутрішні води. Характер течії та режим річок. Озера.
5) Грунти.
6) Рослинність.
7) Тваринний світ.
8) Діяльність людини.

18. План характеристики міста, регіону

1) Географічне положення.
2) Час утворення.
3) Чисельність населення.
4) Промислові підприємства.
5) Учбові, наукові, культурні заклади.
6) Пам'ятники історії, культури, мистецтва.
7) Місцеві періодичні видання.

19. План характеристики галузі

1) Значення галузі в господарстві.
2) Галузева структура.
3) Наявність умов для розвитку галузі.
4) Основні види продукції.
5) Найбільші центри галузі.
6) Проблеми та завдання галузі.


20. План характеристики населення

1) Кількість.
2) Показники природного руху ( народжуваність, смертність, природний приріст).
3) Вікова та статева структура.
4) Расовий, релігійний, етнічний склад.
5) Розміщення населення:
     а) міське і сільське населення;
     б) густота населення і її відмінності;
     в) міграції (внутрішні і зовнішні).
6) Рівень освіти, професійний склад, зайнятість населення.
7) Трудові ресурси.
8) Основні демографічні проблеми та демографічна політика.

21. План економіко-географічної характеристики господарства

1) Загальна характеристика господарства (оцінка рівня і темпів економічного і соціального розвитку, місце у світовому господарстві, галузі спеціалізації і їх обгрунтування).
2) Промисловість:
     а) загальна характеристика галузевої структури;
     б) чинники розміщення;
     в) географія галузей;
     г) основні показники виробництва;
     д) проблеми й перспективи розвитку.
3) Сільське господарство:
     а) роль галузі в господарстві;
     б) природні умови для розвитку сільського господарства;
     в) загальна характеристика рослинництва;
     г) загальна характеристика тваринництва;
     д) зони сільськогосподарської спеціалізації.
4) Транспорт.
5) Невиробнича (соціальна) сфера.
6) Географія зовнішніх економічних зв'язків.

Немає коментарів:

Дописати коментар